Ciclul de Studii Universitare de Masterat: Fizică aplicata / Applied Physics

Departamentul de Fizica din cadrul Universitatii din Craiova organizează  https://directoriodeseguridadydefensa.com/too-young-for-sex-vids Ciclul de Studii Universitare de Masterat.

enter Cifrele de scolarizare propuse pentru anul universitar 2015-2016
sex videoes watch Domeniul FIZICĂ – 29 locuri buget şi 5 locuri taxă

Calendar Admitere Sesiunea Septembrie 2015 https://maksys.biz/sitemap

  • Inscrierea candidatilor:  07.09.2015-18.09.2015 see url
  • Sustinere proba de competente lingvistice pentru programul  go to site Applied Physics: 18.09.2015 click here
  • Interviu centrat pe preocuparile stiintifice actuale ale candidatului precum si pe planul de dezvoltare profesionala personala: 21.09.2015 source
  • Afisare rezultate partiale: 22.09.2015 go site
  • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidatii declarati admisi: 22.09.2015-24.09.2015
  • Plata taxei de inmatriculare si semnare contracte de studii: 22.09.2015-24.09.2015
  • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afisarea rezultatelor finale: 25.09.2015

Comments are closed.