Browsing all articles in STIINTE PENTRU JUNIORI

Olimpiada de „Stiinte pentru Juniori” 2022 – Regulament specific

Regulamentul specific privind organizarea si desfasurarea Olimpiadei nationale „Stiinte pentru Juniori”, in anul scolar 2021-2022:

Metodologia actualizata: competitii scolare 2022

Metodologia actualizata prin OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la OMECTS nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse în calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare poate fi descarcata de aici.

Metodologia actualizata prin OME nr. 3123/09.02.2022 a fost desacrcata de pe site-ul Ministerului Educatiei:

https://www.edu.ro/regulamente_olimpiade_concursuri_scolare_2022.