Browsing all articles in CURSURI DE FORMARE

Cursul de formare: Invatarea stiintelor – abordari metodologice moderne

Cursul de formare in Dolj: Invatarea stiintelor – abordari metodologice moderne.
Detalii despre derularea cursului de formare_gr 2

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE – STIINTE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE STIINTE, DEPARTAMENTUL DE FIZICA, ORGANIZEAZA CURSURI POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE.

PERIOADA DE INSCRIERE 5-24 SEPTEMBRIE 2016.

CONVERSIE IN STIINTE (pentru cadrele didactice incadrate in sistemul de invatamant preuniversitar)

I. 3 SEMESTRE, 90 credite transferabile, pentru absolventii studiilor de licenta in acelasi domeniu fundamental (Fizica, Chimie, Matematica, Informatica, Geografie, Biologie, Geologie, Stiintele mediului) Taxa curs 2500 lei (100 lei taxa inscriere, 150 taxa inmatriculare, 3×750 lei/semestru taxa scolarizare)

II. 4 SEMESTRE, 120 credite transferabile, pentru absolventii studiilor de licenta in alte domenii fundamentale Taxa curs 3250 lei (100 lei taxa inscriere, 150 taxa inmatriculare, 4×750 lei/semestru taxa scolarizare).

Cursul este avizat de MEdNCS si se nalizeaza cu Diploma de absolvire.

Acte necesare pentru inscriere: cerere inscriere, diploma de licenta copie legalizata, foaie matricola (supliment diploma) copie legalizata, copie legalizata dupa diploma de bacalaureat, copie legalizata dupa certificatul de nastere, original si copie B.I/C.I. (copie a certificatului de casatorie daca este cazul), adeverinta medicala de la medicul de familie din care sa rezulte ca este clinic sanatos, adeverinta de la locul de munca in care sa se specifice ca persoana este cadru didactic in institutia respectiva si disciplinele predate, extras actualizat si stampilat din programul de evidenta a salariatilor.

Date contact: str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova; http://physics.ucv.ro; tel.: 0251 415077; fax: 0351 403142; email: fizica@central.ucv.ro; www.facebook.com/Department.of.Physics.UCv.